Bell Schedules

  
2021 - 2022 Monroe Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
1st Bell (line up) 8:25 AM
2nd Bell (warning) 8:35 AM
Class Begins 8:45 AM
Dismissal Bell 3:25 PM
Kindergarten Lunch/Recess Schedule 11:15 AM 11:50 AM 35 min
1st Grade Lunch/Recess Schedule 11:55 AM 12:30 PM 35 min
2nd Grade Lunch/Recess Schedule 11:35 AM 12:10 PM 35 min
3rd Grade Lunch/Recess Schedule 12:15 PM 12:50 PM 35 min
4th Grade Lunch/Recess Schedule 12:35 PM 1:10 PM 35 min
5th Grade Lunch/Recess Schedule 12:55 PM 1:30 PM 35 min